Tärkein työkokemus

Palvelupäällikkö

OneClinic Oy ( Ex-Nexamed Oy) 2017 kesäkuu –

Sovellusasiantuntija

Nexamed Oy (1.1.2017 alkaen OneClinic Oy) 2016 – 2017 kesäkuu

Laatukoordinaattori

OYS 2014-2016

 • Potilastietojärjestelmän (Esko) koulutukset
 • Weblab koulutukset
 • Nearis koulutukset
 • Titania koulutukset
 • Oberon potilashallinnon koulutukset
 • Kesäsijaisten tietojärjestelmkoulutuksien suunnittelu
 • Kanta käyttöönottokoulutuksien suunnittelu

ATK-tukihenkilö

OYS 2010-2011

 • Oberon tukihenkilö
 • Oberon hyväksymistestausta
 • Muuta yleistä tukitoimintaa

Sairaanhoitaja

OYS 1999-2008

 • Yhteispäivystys sairaanhoitajan perustyö
 • Vuoron vastaavana toimiminen
 • Lääke- ja kulutustavaratilausvastuu
 • Tietojärjestelmävastaava
 • Varaluottamusmies

Koulutus

Tradenomi, tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

2011-2014 Oulun ammattikorkeakoulu

Opinnäytetyö Medanets Oy:lle: Potilasvahinkokustannukset ja tietojarjestelmat Case Medanets

Sairaanhoitaja, sisätautien ja kirurginen sairaanhoito

1996-1999 Savonlinnan terveydenhuollon ja liiketalouden instituutti

Ravintolakokki

1991-1993 Porvoon matkailualan oppilaitos, hotelli- ja ravintolakoulu