Etusivu


Koulutus

Kaikille mahdollisuus opiskella laadukkaasti kaupunginosasta riippumatta. Kouluissa pitää olla ajanmukaiset opetusvälineet ja -menetelmät. Lisäksi opettajien koulutukseen pitää kiinnittää huomiota. Ei kannata sijoittaa digivälineisiin, jos niitä ei osata käyttää opetuksessa.

Hyvinvointi

Laadukkaat hyvinvointipalvelut asuinpaikasta riippumatta.  Innovatiivisien terveyspalveluiden kehittäminen ja kokeileminen. Viedään palvelut asiakkaiden luo, kuten OYS:n silmäkuvauksessa on tehty jo vuosien ajan. Palveluissa pitäisi kiinnittää enemmän huomiota ehkäisevään toimintaan terveydenhuollossa, se on edullisempaa kaikkien kannalta.

Yrittäminen

Yritystoiminnan kehittämiselle ja kasvattamiselle pitää luoda hyvät ja houkuttelevat olosuhteet. Oulua pitää markkinoida maailmalle parhaana paikkana kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisia ratkaisuja yhdessä alueen oppilaitosten ja yliopistollisen sairaalan kanssa.